Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

베트남산 활 랍스터 1 마리

Thông Tin Cơ Bản
베트남산 활 랍스터 1 마리
베트남산 랍스터 1 마리 (Tôm hùm xanh (kg))
₫1,600,000
₫1,600,000

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.  

Phân Loại Sản Phẩm
Chọn sản phẩm với chi tiết như trên

(Đơn Hàng Tối Thiểu : 1 hoặc lớn hơn / Đơn Hàng Tối Đa 0 hoặc ít hơn)

Thông số size

Chọn số lượng.

Sản phẩm sẽ được tự động thêm vào bên dưới khi bạn đưa ra lựa chọn.

Danh Sách Sản Phẩm
Tên Số Lượng Giá
베트남산 활 랍스터 1 마리 up down 1600000 (  )
Thông Tin Tuỳ Chọn
Tổng phụ0

Số tiền được giảm của tổng phụ sẽ được hiển thị khi bạn đặt hàng.

Ưu đãi

  • Chi tiết
  • Đánh giá
  • Q&A

※ 창고 픽업 불가(베트남산) 활 랍스터 1마리

베트남산 그린 랍스터로서 수출용은 물론 시장에서

가장 많이 팔리는 베트남 랍스터 3종 중 하나입니다.

특히 Quang Binh, Cam Ranh에서 많이 잡힙니다.

꾸준한 베스트 셀러인 베트남산 그린 랍스터!


Đánh giá

Đăng đánh giá của bạn ở đây.

Không có bài đăng.

write a review See All