Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

베트남산 활 랍스터 6~8마리 1kg

Thông Tin Cơ Bản
베트남산 활 랍스터 6~8마리 1kg
베트남산 랍스터 6~8마리 1kg (Tôm Càng Xanh (Size 6-8 Con/Kg))
₫650,000
₫650,000

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.  

Phân Loại Sản Phẩm
Chọn sản phẩm với chi tiết như trên

(Đơn Hàng Tối Thiểu : 1 hoặc lớn hơn / Đơn Hàng Tối Đa 0 hoặc ít hơn)

Thông số size

Chọn số lượng.

Sản phẩm sẽ được tự động thêm vào bên dưới khi bạn đưa ra lựa chọn.

Danh Sách Sản Phẩm
Tên Số Lượng Giá
베트남산 활 랍스터 6~8마리 1kg up down 650000 (  )
Thông Tin Tuỳ Chọn
Tổng phụ0

Số tiền được giảm của tổng phụ sẽ được hiển thị khi bạn đặt hàng.

Ưu đãi

  • Chi tiết
  • Đánh giá
  • Q&A

※ 주의사항 : 꼭 읽어주세요!

이 상품은 배송 전날 6시까지 주문주셔야 하며,

다음날 1시 이후 배송 됩니다. 

배송시간 선택 시 꼭 1시 이후로 선택해주세요!


이 상품은 개별 배송 상품이며, 

타 상품과 합배송은 어렵습니다.


업체 입고 시간 이슈로 인해 공지 드리오니

참고 부탁드립니다. 감사합니다. 


※ 창고 픽업 불가 

(베트남산) 활 베트남산 랍스터 (메콩강 새우) 6~8마리 1kg

가재류 중 하나로 앞의 길게 나와있는 파란색 집게 발이 특징적인 새우입니다.

민물에서 서식하는 베트남산 새우이며, 강 가재라고도  부릅니다.

한국인들 사이에서는 메콩강에서 가장  많이 잡힌다하여, 메콩강 새우라고도 잘 알려져 있습니다.

크기도 크고, 국내에서 많이 잡혀 인기가 매우 높습니다.
Đánh giá

Đăng đánh giá của bạn ở đây.

Không có bài đăng.

write a review See All