Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

[신선야채] 공심채 150g

Thông Tin Cơ Bản
[신선야채] 공심채 150g
[신선야채] 공심채 150g (Rau muống 150g / 1 gói)
₫10,000
₫10,000

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.  

Phân Loại Sản Phẩm
Chọn sản phẩm với chi tiết như trên

(Đơn Hàng Tối Thiểu : 1 hoặc lớn hơn / Đơn Hàng Tối Đa 0 hoặc ít hơn)

Thông số size

Chọn số lượng.

Sản phẩm sẽ được tự động thêm vào bên dưới khi bạn đưa ra lựa chọn.

Danh Sách Sản Phẩm
Tên Số Lượng Giá
[신선야채] 공심채 150g up down 10000 (  )
Thông Tin Tuỳ Chọn
Tổng phụ0

Số tiền được giảm của tổng phụ sẽ được hiển thị khi bạn đặt hàng.

Ưu đãi

  • Chi tiết
  • Đánh giá
  • Q&A


신선하고 건강한

마켓사이공 야채쪽파 100g대파 150g


부추 100g청경채 150g시금치 150g공심채 150g
Đánh giá

Đăng đánh giá của bạn ở đây.

Không có bài đăng.

write a review See All