Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

[신선청과] 베트남 산 노란 머스크 메론 1개 1.8~2kg

Thông Tin Cơ Bản
[신선청과] 베트남 산 노란 머스크 메론 1개 1.8~2kg
[신선청과] 베트남 산 노란 머스크 메론 1개 1.8~2kg (Dưa lưới 1.8~2kg 1 qua)
₫140,000
₫140,000

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.  

Phân Loại Sản Phẩm
Chọn sản phẩm với chi tiết như trên

(Đơn Hàng Tối Thiểu : 1 hoặc lớn hơn / Đơn Hàng Tối Đa 0 hoặc ít hơn)

Thông số size

Chọn số lượng.

Sản phẩm sẽ được tự động thêm vào bên dưới khi bạn đưa ra lựa chọn.

Danh Sách Sản Phẩm
Tên Số Lượng Giá
[신선청과] 베트남 산 노란 머스크 메론 1개 1.8~2kg up down 140000 (  )
Thông Tin Tuỳ Chọn
Tổng phụ0

Số tiền được giảm của tổng phụ sẽ được hiển thị khi bạn đặt hàng.

Ưu đãi

  • Chi tiết
  • Đánh giá
  • Q&A

베트남산 머스크 메론 1개 (1.7~2kg)

달콤한 과즙이 듬뿍! 

식사 후 후식으로, 간식으로, 샐러드로도 먹기 좋은 베트남 산 머스크 메론입니다!Đánh giá

Đăng đánh giá của bạn ở đây.

Không có bài đăng.

write a review See All