Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

[ANGUSTUS] 호주산 앵거스 MB 1 등급 스테이크용 꽃등심 300g

Thông Tin Cơ Bản
[ANGUSTUS] 호주산 앵거스 MB 1 등급 스테이크용 꽃등심 300g
[ANGUSTUS] 호주산 앵거스 MB 1 등급 스테이크용 꽃등심 300g (Thịt đầu thăn ngoại bò Úc cube roll mb1- 300g)
₫380,000
₫380,000

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.  

Phân Loại Sản Phẩm
Chọn sản phẩm với chi tiết như trên

(Đơn Hàng Tối Thiểu : 1 hoặc lớn hơn / Đơn Hàng Tối Đa 0 hoặc ít hơn)

Thông số size

Chọn số lượng.

Sản phẩm sẽ được tự động thêm vào bên dưới khi bạn đưa ra lựa chọn.

Danh Sách Sản Phẩm
Tên Số Lượng Giá
[ANGUSTUS] 호주산 앵거스 MB 1 등급 스테이크용 꽃등심 300g up down 380000 (  )
Thông Tin Tuỳ Chọn
Tổng phụ0

Số tiền được giảm của tổng phụ sẽ được hiển thị khi bạn đặt hàng.

Ưu đãi

  • Chi tiết
  • Đánh giá
  • Q&A


Đánh giá

Đăng đánh giá của bạn ở đây.

Không có bài đăng.

write a review See All