Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

[Annam] 냉동 치킨 크로크 무슈 1개

Thông Tin Cơ Bản
[Annam] 냉동 치킨 크로크 무슈 1개
[Annam] 냉동 치킨 크로크 무슈 (Bánh Croque thịt gà)
₫55,000
₫55,000

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.  

Phân Loại Sản Phẩm
Chọn sản phẩm với chi tiết như trên

(Đơn Hàng Tối Thiểu : 1 hoặc lớn hơn / Đơn Hàng Tối Đa 0 hoặc ít hơn)

Thông số size

Chọn số lượng.

Sản phẩm sẽ được tự động thêm vào bên dưới khi bạn đưa ra lựa chọn.

Danh Sách Sản Phẩm
Tên Số Lượng Giá
[Annam] 냉동 치킨 크로크 무슈 1개 up down 55000 (  )
Thông Tin Tuỳ Chọn
Tổng phụ0

Số tiền được giảm của tổng phụ sẽ được hiển thị khi bạn đặt hàng.

Ưu đãi

  • Chi tiết
  • Đánh giá
  • Q&A

크로크무슈

크로크무슈(Croque-monsieur)는 프랑스식 샌드위치로,

빵 사이에 베샤멜 소스를 바르고 햄과 치즈를 올린 뒤

오븐에 구워서 먹는, 점심으로 잘 어울리는 음식입니다.


160도로 예열된 오븐에서 계란물을 겉면에 한번 발라 20-25분정도

색상이 노릇노릇해질 때까지 조리해 드실 수 있습니다. 

혹은 전자레인지, 에어프라이어에서 취향에 맞게 조리 시간을 조정해
데워 드시는 것을 권해 드립니다.


(Annam Gourmet) 냉동 크로크무슈


(Annam Gourmet) 냉동 치킨 크로크무슈

 


Đánh giá

Đăng đánh giá của bạn ở đây.

Không có bài đăng.

write a review See All