Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

[Annam] 냉장 그라탱 도피아누 500g 1개

Thông Tin Cơ Bản
[Annam] 냉장 그라탱 도피아누 500g 1개
[Annam] 냉장 그라탱 도피아누 500g 1개 (Bánh Gratin Dauphinois)
₫132,000
₫132,000

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.  

Phân Loại Sản Phẩm
Chọn sản phẩm với chi tiết như trên

(Đơn Hàng Tối Thiểu : 1 hoặc lớn hơn / Đơn Hàng Tối Đa 0 hoặc ít hơn)

Thông số size

Chọn số lượng.

Sản phẩm sẽ được tự động thêm vào bên dưới khi bạn đưa ra lựa chọn.

Danh Sách Sản Phẩm
Tên Số Lượng Giá
[Annam] 냉장 그라탱 도피아누 500g 1개 up down 132000 (  )
Thông Tin Tuỳ Chọn
Tổng phụ0

Số tiền được giảm của tổng phụ sẽ được hiển thị khi bạn đặt hàng.

Ưu đãi

  • Chi tiết
  • Đánh giá
  • Q&A

(Annam Gourmet) 냉장 

그라탱 도피아누 500g 1개

(Gratin Dauphinois) 


소금과 후추로 간을 한 얇고 납작하게 썬 

감자와 크림으로 층을 쌓아 우유와 함께 

오븐에서 노릇노릇하게 구워 먹는

프랑스 가정식 중 하나 입니다.  


이미 조리가 다 되어있는 상품으로, 

취향에 맞춰 전자렌지 (2-3분 권장) 혹은 

에어 프라이어에서 (180도에 3분) 데워 드실 수 있습니다.


Đánh giá

Đăng đánh giá của bạn ở đây.

Không có bài đăng.

write a review See All